DEZDEM - EU LOgo

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilen TRH4.I.ISEDP/P-03/0559 numaralı Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Ürünleri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi (DEZDEM)

Proje Destekçileri

 

İDMİB ve TDSD, uzun yıllardan beri dezavantajlı grupların yaşadıkları bölgeler, bu bölgelerin temel ihtiyaçları hakkında sahip oldukları bilgiler, bu bölgelerde faaliyet gösteren deri ve deri ürünleri sanayicileri ile birlikte çalıştıkları bölgelerdeki halkın dezavantajlı konumunu ortadan kaldırmak için kendi sektörlerinde mesleki bilgi ve beceriyi bu bölgedeki dezavantajlı bireylere sunarak, bölge kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedirler. Projeye iştirakçi olarak da TASD ve TDKD destek vermektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
space-logo
space-logo
space-logo
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İDMİB – İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
TÜRKİYE DERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği: TASD
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği: TDKD
Saraciye Sanayicileri Derneği

Proje Tarihi: 01 Kasım 2016 – 31 Ekim 2017

“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden İDMİB sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.”